Тестові завдання. 8 клас

 

Вступ.

1.Літературою можна назвати:

а) будь-який написаний текст;

б)класичний літературний текст;

в)лише художній твір.

 

2.Художню літературу слід віднести до:

а) науки;

б) мистецтва;

в)філософії.

 

3.Джерелом літератури може бути:

а) оточуюча дійсність, особистий досвід письменника;

б) наукові відкриття, фантазія письменника, життєві факти;

в) фольклорні сюжети, релігійні тексти, твори попередніх епох.

 

4.Вперше здійснив розподіл мистецтва на види 

а) Зенон;

б) Аристотель;

в) Платон.

 

5. Національна література є:

а) літературою певного народу;

б) складовою світової літератури;

в) найдавнішим пластом літератури.

 

6. Література поділяється на:

а) 4 роди;

б) 3 роди;

в) 2 роди.

 

7. Зміст літературного твору – це:

а) те,про що йдеться в творі, що описане в ньому;

б) сюжет та головна ідея твору, його пафос;

в) задум, основна мета, з якою автор пише твір.

 

8. Форма літературного твору – це:

а) художньо-виразні засоби, стилістичні прийоми;

б) жанр, приналежність до певного літературного роду;

в) композиція, певний обсяг літературного роду.

 

9. Літературна мова – це:

а) норма, взірець, чіткий канон;

б) мова, використана при написанні твору;

в) мова, якою володіє літератор.

 

10. Літературний жанр – це:

а) один із родів літератури;

б) стилістичний прийом;

в) різновид літературного роду.

 

11. Літературний напрямок – це 

а) спільність поглядів митців на життя і людину;

б) спільність етичних норм, естетичних уподобань;

в) спільність засобів відображення життєвого матеріалу.

 

12.Напрямки у мистецтві змінюються, коли змінюються:

а) свідомість людини, її погляди на життя;

б) певні культурно-історичні обставини;

в) уявлення про красу, сенс людського буття.

 

Веди.Коран.Біблія

 

1.Веди – давня пам*ятка:

а) індійського народу;

б) єврейського народу;

в) іранського народу.

 

2. Біблія складається з:

а) Старого і Нового Заповітів;

б) Нового і Старого Заповітів;

в) Старого Заповіту та Екклезіасту.

 

3. Філософські та релігійні основи зороастризму сформульовані у:

а) Ведах;

б) Авесті;

в) Корані.

 

4. Мохаммед – головний пророк:

а) мусульманства;

б) зороастризму;

в) християнства.

 

5. На основі Біблії створено:

а) Авесту;

б) Коран;

в) Веди.

 

6. Ідею святої трійці вперше висловлено у:

а) Авесті;

б) Біблії;

в) Ведах.

 

7. Слово «веда» на санскриті означає:

а) пророк;

б) знання;

в) книга.

 

8. Веди створювались упродовж:

а) ІІ – І тис. до н.е.;

б) на початку І тис. до н.е.;

в) ІІ тис.н.е.

 

9. Слово «біблія» у перекладі з грецької означає:

а) давня історія;

б) книга;

в) заповіт.

 

10.Пятикнижжя Мойсеєве належить до:

а) Старого Завіту;

б) Нового Завіту;

в) Євангелія.

 

11. Головним образом Нового Завіту є:

а)Іоанн Богослов;

б) Іісус Христос; 

в) Іоанн Хреститель.

 

12. Глави Корану Мають назву:

а) гімни;

б) айяти;

в) сури.

 

Людина та її світ у давніх літературах

 

1.Давня Греція являла собою:

а) єдину державу, локалізовану на певній території, яка мала єдині кордони і одну столицю;

б) одну із найбільших і найдавніших колоній священної Римської імперії, її основу;

в) розрізнену державу,яку складали окремі міста-держави, розташовані в різних кутках світу.

 

2. Полісом називається:

а) місто-держава;

б) місто-столиця;

в) місто-гігант.

 

3. Мовою давньогрецької літератури стала мова:

а) дорійців;

б) еолійців;

в) іонійців.

 

4. Першою у Давній Греції виникла: 

а) лінійна писемність;

б) ієрогліфічна писемність;

в) класична літерована писемність.

 

5. Літературні пам*ятки в Давній Греції записувались на:

а) пергаменті;

б)глиняних табличках;

в) папірусі.

 

6. Міфи розповідають про:

а) богів,героїв та релігійні обряди, пов*язані з ниими;

б) виникнення і кінець світу, появу людей, тварин, рослин;

в) різні природні, астрономічні, геологічні явища.

 

7. Міфи поєднуються у цикли за:

а) єдністю героїв, подій;

б) часу і місця, описаних в них;

в) єдністю тем та ідей.

 

8. Розповідь про яблуко розбрату міститься у :

а) Троянському циклі;

б) у Фіванському циклі;

в) у Критському циклі.

 

9. Розповідь про царя Едіпа міститься у :

а) Троянському циклі;

б) у Фіванському циклі;

в) у Критському циклі.

 

10. Міфи, у яких образи поєднують тваринні та людські риси, називаються:

а) архаїчними;

б) космогонічними;

в) есхатологічними.

 

11. Міфи, у яких йдеться про виникнення світу, називаються:

а) архаїчними;

б) космогонічними;

в) есхатологічними.

 

12. Міфи, у яких йдеться про загибель світу, називаються:

а) архаїчними;

б) космогонічними;

в) есхатологічними.

 

Гомер. "Іліада", "Одіссея"

 

1.Який з перелічених творів починається рядками: «Гнів оспівай, о богине, нащадка Пелея Ахілла згубний, що дуже багато ахеям лиха накоїв…»?

а) «Іліада»;

б) «Одіссея»;

в) «Божественна комедія».

 

2. Хто з героїв здійснив подорож у потойбічний світ:

а)Одіссей;

б) Геракл;

в) Орфей.

 

3. Який з-поміж запропонованих поетичних фрагментів написаний гекзаметром?

а) «Так музики ж всякчас і знов! Щоб вірш твій завше був крилатий…»;

б) «Аж моторошно робиться самому, коли згадаю праліс той заклятий..»;

в) «Шукай людину скрізь: на бідному постої, у закутку нужди, й у пишному покої…».

 

4.Визначте рядок, де постійний епітет ужито правильно:

а) шоломосяйний Одіссей;

б) прудконогий Одіссей;

в) велемудрий Одіссей.

 

5. Який зпоміж названих персонажів вважається «вічним образом»?

а) Прометей;

б) Агамемнон;

в) Ахілл.

 

6.Хто здійснив повний переклад поем «Іліада» і «Одіссея» українською мовою?

а) Микола Лукаш;

б) Григорій Кочур;

в) Леонід Первомайський;

г) Борис Тен.

 

7. Основу сюжету «Іліади» Гомера складає:

а) розбрат між греками і троянцями;

б) перемога греків над троянцями;

в)події 10-го року троянської війни.

 

8. Головний герой та воїн грецького війська:

а) Агамемнон;

б) Ахілл;

в) Гектор.

 

9. Бог-покровитель ахейського війська:

а) Аполлон;

б) Зевс;

в) Посейдон.

 

10. Хто з богів був прихильним до троянців:

а) Зевс;

б)Афіна;

в)Аполлон.

 

11. Троянський цар Пріам скорився перед ворогом Ахіллом, благаючи:

а) миру, зняття облоги міста;

б) віддати троянців-полонених;

в) віддати тіло вбитого сина.

 

12. Одіссей осліпив циклопа Поліфема за допомогою:

а) меча;

б)списа;

в)кілка.

 

13.Богиня Кірка перетворила супутників Одіссея на:

а) левів;

б) свиней;

в) вовків.

 

14. Втіленням подружньої вірності в поемі Гомера «Одіссея» стала:

а) Пенелопа;

б)Брисеїда;

в) Єлена.

 

15.В епосі Гомера боги:

а) лише спостерігають за життєвими подіями;

б) постійно втручаються у людські справи ;

в) лише згадуються у молитвах.

 

16. Гомер у своїх поемах:

а) засуджує війну, однаково співчуває і грекам, і троянцям;

б) патріотично уболіває за грецьке військо та його героїв;

в )є лише літописцем подій, ніяк не виказує свїх уподобань.

 

17.Голова союзу греків Агамемнон не віддав жерцю Хрісу його доньку, тому що:

а) палко кохав Хрисеїду;

б) вважав замалим викуп;

в) вважав дівчину трофеєм.

 

18. Слова-голосіння «Рано ти,муже,пішов із життя…» промовляє героїня поем Гомера:

а) Андромаха – дружина Гектора;

б) Пенелопа – дружина Одіссея;

в) Єлена – троянцю Парісу.

 

19. На щиті Ахілла бог-коваль Гефест зобразив:

а) світобудову за уявленнями давніх греків;

б) карту грецьких колоній, найзначніші події;

в) план Трої, способи її захоплення.

 

20. Вислів «Троянський кінь» означає:

а) величний подарунок;

б)пропозицію перемир*я;

в) хитромудру підступність.

 

21. Серед богів найбільшим недоброзичливцем Одіссея був:

а) Зевс;

б)Аполлон;

в)Посейдон.

 

22. До рідної Ітаки Одіссей повертався:

а) 5 років;

б)10 років;

в) 20 років.

 

23. «Іліаду» створено на основі:

а)Фіванського циклу міфів;

б)міфів про аргонавтів;

в)Троянського циклу міфів.

 

24. Сутність «гомерівського питання» полягає у:

а) визначенні авторства поем «Іліада» та «Одіссея»;

б) визнанні існування Гомера як реальної особи;

в) визначенні часу та місця створення поем.

 

Давньогрецька лірика

 

Давньогрецька лірика виникла у добу:

а)архаїчну;

б)класичну;

в)елліністично-римську.

 

2. Елегія:

а) жанр,просякнутий сумом, роздумами;

б) гумористичний,сатиричний вірш;

в)гімн на славу Діоніса.

 

3. Під звуки флейти у Давній греції виконувалася:

а) хорова лірика;

б)декламаційна лірика;

в)треноси і гіменеї.

 

4. Слово «строфа» в перекладі з грецької означає:

а) пісня;

б)палиця;

в)поворот.

 

5. Автором вірша «Сплять усі верховини гірські…» є:

а) Алкман;

б)Анакреонт;

в)Алкей.

 

6.Вірш «Серце, серце! Біди люті звідусіль тебе женуть…» належить перу:

а)Архілоха;

б)Анакреонта;

в)Теогніда.

 

7. Дослівно ім'я Сапфо означає:

а)блискуча;

б)ніжна;

в)співуча.

 

8. Вірш «До богів подібний мені здається…» було написано:

а) Алкеєм;

б)Сапфо;

в)Анакреонтом.

 

9.Вірш «Яблуко спіле смачне там на гілці собі червоніє…» за жанром є:

а) елегією;

б) ямбом;

в)епіталамою.

 

10. Анакреотичними мотивами є мотиви:

а) суму;

б) стійкості;

в)насолоди.

 

11. Поетичними образами,що розкривають тематику лірики Анакреонта, є:

а) щит, перші ряди, битва, рана;

б) жереб, розкіш, краса,Афродіта;

в) Ерот, бенкет, вино, пісня.

 

12. Лірика, за визначенням давньогрецького філософа Арістотеля, є:

а) родом літератури;

б) видом літератури;

в) видом мистецтва.